Influenza og Covid-vaccination, efterår 2023

Sundhedsstyrelsen og danske regioner har besluttet, at influenza- og Covidvaccinationer ikke skal foregå hos de praktiserende læger i år.

Vi kan derfor ikke som tidligere hjælpe med disse vaccinationer -  hverken i klinikken eller ved hjemmebesøg.

Vi forventer, at der kommer en officiel udmelding i medierne fra Region Sjælland om hvor vaccination kommer til at foregå.

Attester

Attester er som hovedregel udenfor sygesikringen og er en privat ydelse.

Mange attester har priser der er fastsatte ved forhandling, af kommune eller forsikringsselskab. Er dette tilfældet er det disse priser vi benytter. Resten fastsættes af det enkelte lægehus efter det involverede arbejde/tidsforbrug. Ring og spørg ved tvivl.

Attester skal betales ved udlevering.

Alle priser er inkl. moms.

Attest Priser
Muligheds-erklæring 500,-
Frihåndsattest til arbejdsgiver vedr. sygdom 750,-
Ansøgning om parkeringskort 625,-
Medicintilskudsansøgning (enkelttilskud) 300,-
Motorattest 1.gang 500,-
Motorattest 2.gang og efterfølgende incl. evt erhvervskort og diabetes-attest. 750,-
Uspecifikke attester pr. påbegyndt kvarter 625,-