Nyttig info

INFLUENZA- og COVID-VACCINATION 2022:

VI HAR NU KUN INFLUENZAVACCINER TIL VOKSNE PÅ LAGER.

Covid-19-vaccination : Alle på 50 år eller ældre.

Personer yngre end 50 år med øget risiko for alvorlige forløb med covid-19, for eksempel personer med svækket immunforsvar kan tilbydes booster-vaccination mod covid-19 efter en konkret vurdering fra praktiserende læge eller sygehuslæge. Sundhedsstyrelsen vil senere vurdere om alle gravide, eller kun udvalgte gravide, skal omfattes af tilbud om vaccination efter konkret lægelig vurdering.

Influenzavaccination tilbydes til personer over 65 år, børn mellem 2-6 år, sundheds- og plejepersonale, gravide i 2. og 3. trimester, samt Personer med visse kroniske sygdomme, fx. diabetes, astma eller KOL

Pneumokok-vaccination gives hvert 6. år og tilbydes til personer over 65 og personer, der lever med visse kroniske sygdomme, samt svejsere.

Personer i de nævnte grupper har ret til at blive vaccineret gratis. Hold øje med dagspressen og nyheder her på siden om hvornår vaccinationer tilbydes.

 

TID SAMME DAG (gælder fra 1.Januar 2022):

Du får tid hos lægen SAMME DAG du ringer. Du kan normalt kun bestille tid til samme dag, men få undtagelser, se nedenfor.
Du kan ringe hver dag inden klokken 10 for at få en tid samme dag.
Vi garanterer at du får en konsultationstid den dag du ringer, hvis vi skønner det relevant at du ses af en læge.
Det vil også være muligt at booke video-konsultationstid til dagen efter tidligt på dagen. Det kan du gøre elektronisk via aftalebogen.dk mellem klokken 12 og 15 dagen forinden
og kan bruges tirsdag til torsdag.
Vi skelner ikke mellem akut og længerevarende sygdom. Tid-samme-dag er til alle henvendelser.

Undtagelser:
Nogle læge-konsultationer skal der på vanlig vis bookes tid til frem i kalenderen.
Det gælder følgende:
- Årskontrol af kronisk sygdom
- Graviditetsundersøgelser
- Børneundersøgelser
- Attester til kommune eller forsikringsselskab
- Konsultationer med tolk
Konsultationer hos personalet kan bookes frem i tiden som vanligt.

Vigtigt at vide:
Der afsættes 10 minutter til din konsultation. Du kan derfor ikke forvente at få løst mange problemstillinger i samme konsultation.
Vi bestræber os på, at du kan få tid hos den læge du ønsker. Men ved travlhed eller sygdom/ferie/kursus vil du blive tilbudt tid hos en anden læge. Du kan så vælge at ringe igen en anden dag, hvis du ønsker det skal være en bestemt læge, og hvis det drejer sig om noget der kan vente.
I visse perioder - f.eks. i forbindelse med sygdom, ferie eller kurser – har vi kun mulighed for at se patienter med akutte lidelser, og vil derfor ikke kunne garantere en tid-samme-dag

AFHÆNGIGHEDSSKABENDE MEDICIN:

Der er indført skærpede retningslinier for ordination af afhængighedsskabende og beroligende medicin. Afhængighedsskabende medicin

REJSEVACCINATION:

Ring til sekretærerne mellem kl. 9 og 12 for at planlægge et vaccinations-forløb. Du vil få tilsendt en email med spørgsmål om rejsen, så vi kan sørge for at de rigtige vacciner bliver bestilt hjem til dig.

Vi tilbyder en bred vifte af vaccinationer samt rådgivning om malariamedicin mv. Rejsevaccination og rådgivnng i forbindelse hermed er en privat konsultation og betales ikke af sygesikringen. Ring til os for yderligere information.

Her kan du se priser på en del af de vaccinationer vi tilbyder: Vaccinationspriser

SYGESIKRINGSBEVIS:

Husk at medbringe dit sygesikringsbevis hver gang du kommer i klinikken - dit sygesikringsbevis skal du opfatte som dit betalingskort overfor sygesikringen.

SYGEBESØG

Det er kun muligt at få sygebesøg på bopælen, hvis der ikke ikke er nogen mulighed for at transportere sig til lægehuset. Sygebesøg køres kun efter telefonisk aftale med lægen. Lægen skal kontaktes telefonisk mellem 8 og 9.